Eda center – Nova Gorica

leto: 2005
vir: javni natečaj, 3. nagrada
tip objekta: javni, trgovski, poslovni, stanovanjski
investitor: privat
lokacija: Nova Gorica, Slovenija
površina območja: 3.970 m2
površina objekta: 33.600 m2
etažnost: 4K + P + 20
konstrukcija: AB skeletna
fasada: kovinski paneli, zasteklitev, ozelenitev
avtorji: Manca Ahlin, Matjaž Pegan, Peter Rijavec, Miha Volgemut, Saša Vuk