Hiša – Logatec

leto: 2019 – 2021
vir: naročilo
tip objekta: stanovanjski
investitor: privat
lokacija: Logatec,  Slovenija
površina območja: 908 m2
površina objekta: 237 m2
etažnost: K+P+M
konstrukcija: lesena skeletna, montažna
fasada: mineralni omet, lesene letve
notranji ometi: mavčno kartonske obloge
energijska zasnova: pasivna hiša
toplotna izolacija: lesna volna v ploščah, lesno vlaknene plošče, vpihana lesna vlakna
status: zgrajeno
avtor: Peter Rijavec univ. dipl. inž. arh.
vizualizacije: David Groleger univ. dipl. inž. arh.

Hiša se nahaja na naravno čudoviti, že kar malo pravljični parceli v Logatcu. Zaradi razgibanega terena in obstoječe vrtače na parceli, je bila umestitev nove pasivne enodružinske hiše dokaj zahtevna. Hiša se s svojimi tremi etažami prilagaja obstoječemu terenu. Dovoz se uredi po novi cestici do kletne etaže, v kateri se uredi garaža, shrambe ter vinska klet. Pritličje in mansarda se umestita višje z namenom čim boljšega osončenja in razgledov. V pritličju se nahajajo odprti bivalni prostori, ter dodatna spalnica. V mansardi pa spalni prostori s kopalnico. Hiša se preko zasteklitev, ter pokrite in ozelenjene terase odpira na južno stran.
Zaradi pasivnega standarda je bilo potrebno posvetiti pozornost dobri zasnovi toplotnega ovoja stavbe. Toplotni ovoj tako obsega samo pritlično in mansardno etažo. Stopniščno povezavo med kletjo in pritličjem ter celotno kletno etažo smo predvideli izven toplotnega ovoja stavbe.