Hiša – Lukačevci

leto: 2023
vir: naročilo
tip objekta: stanovanjski
investitor: privat
lokacija: Lukačevci
površina območja: 1.126 m2
površina objekta: 221 m2
etažnost: P+M
konstrukcija: lesena skeletna
fasada: apneni omet, les
notranji omet: ilovnati omet
toplotna izolacija: slamnate bale
status: v fazi projektiranja
avtor: Peter Rijavec univ. dipl. inž. arh.
vizualizacije: David Groleger univ. dipl. inž. arh.

Parcela na kateri si bo mlada družina ustvarila svoj novi dom je značilna za Prekmurje. Taka parcela je ravna, podolgovata in postavljena približno pravokotno na javno vaško cesto. Hiša bo funkcionalno ločena na dva dela. Glavni, večji del hiše bo namenjen mladi družini, manjši apartma pa mami. Takoj ob cesti urejamo dvorišče. Od tu lahko v hišo vstopimo skozi ločena vhoda. Mamin apartma bo imel vse osnovne prostore za bivanje, ter možnost prehoda na zunanjo teraso s parkom in vrtom. Del za mlado družino bo imel ob vhodu spalne prostore, nadalje po hodniku pa pridemo do bivalnih prostorov. Od tu je možnost prehoda na zunanjo teraso z bazenom in naprej do zelenja. Hiša se tako odpira proti jugu, kjer nam pogled lahko seže v neskončno odprto prekmursko ravnico. V okviru zunanje ureditve urejamo tudi pokrito nadstrešnico z letno kuhinjo in podzemno shrambo.
Oblikovno se gradnja zgleduje po tradicionalni zazidavi značilni za to okolje. Za tradicionalno vaško zazidavo v teh krajih (ravninski del Prekmurja) je namreč značilna postavitev osnovnega volumna hiše vzporedno s cesto. Na ta volumen se pa potem pod približno pravim kotom priključi dodatni volumen, po navadi namenjen gospodarskemu poslopju.
Hiša bo zgrajena iz naravnih materialov. Nosilna konstrukcija bo lesena. Polnilo sten in toplotna izolacija pa bodo slamnate bale. Notranji ilovnati ometi bodo skrbeli za zdravo in primerno vlažnost v prostorih.