Novi vrtec na Vrhniki

Leto: 2004
vir: diplomska naloga
tip objekta: javni, otroški vrtec
lokacija: Vrhnika, Slovenija
površina območja: 12.936 m2
površina objekta: 1.850 m2  (8 igralnic)
etažnost: objekt vrtca: P, gospodarsko administrativni objekt: P+2
konstrukcija: objekt vrtca: jeklena skeletna, gospodarsko administrativni objekt:  AB skeletna
fasada: objekt vrtca: surove lesene letve, pločevina, gospodarsko administrativni objekt: pločevina
avtor: Peter Rijavec abs. arh.