Poslovni prostori v Poslovno proizvodni stavbi Komenda

leto: 2017
vir: naročilo
tip objekta: poslovno – proizvodni
investitor: privat
lokacija: poslovna cona Komenda,  Slovenija
površina objekta: 765 m2
etažnost: P+2
avtor: Peter Rijavec univ. dipl. inž. arh.
Vizualizacije (1. nadstropje): Peter Krapež univ. dipl. inž. arh.
Vizualizacije (2. nadstropje): David Groleger univ. dipl. inž. arh.

Idejna rešitev prikazuje predlog za ureditev interierjev poslovnih prostorov v poslovno – proizvodnem objektu.