Šolski center Slovenj Gradec

leto: 2012
vir: javni natečaj,
tip objekta: javni, srednja šola
investitor: Ministrstvo za šolstvo in šport
lokacija: Slovenj Gradec,  Slovenija
površina območja: 10.014 m2
površina objekta: 4.785 m2
etažnost: K+P+2
konstrukcija: opečnata s AB vezmi
fasada: keramika, natur lesene letve, mineralni omet
avtorji: Renato Rajnar u.d.i.a. , Peter Rijavec u.d.i.a., Bojan Mrežar u.d.i.a.
sodelavci: statika: Igra d.o.o.
strojne, elektro instalacije: Biro Petkovski d.o.o.
bioklimatska zasnova: doc. dr. Mitja Košir u.d.i.a.
vizualizacije: Peter Sovinc u.d.i.a. M.Arch.

Jasno, enostavno, intuitivno, prijazno človeku in naravi.

Zasnovali smo šolske prostore ter športno dvorano za Srednjo lesarsko in zdravstveno šolo v  Slovenj Gradcu. Na zahtevnem območju smo šolski objekt uredili z dvema lamelama, ki se prilagajata prostorski geometriji: Celjska cesta, ter potok Homšnica na drugi strani. Pravokotno na to geometrijo dopuščamo, da se Šolska ulica zapelje tik ob novem objektu čez potok, mimo športne dvorane in naprej na vrh griča Štibuh do obstoječe šole.

Celotno območje obdelave urejamo nekako po pasovih od Celjske ceste pa vse do planote Štibuh. Tik ob cesti urejamo dovoze, parkiranje, ter vhodno ploščad. Za tem postavljamo sam objekt šole, ki zgoraj z dvema poudarjenima lamelama sporoča, da gre za dve šoli v enem objektu. V nadaljevanju urejamo pas zunanjih ploščadi in ozelenitev na obeh straneh potoka Homšnica. Naslednji dogodek je športna dvorana, na koncu na SZ delu pa še zeleni park, ki se nadaljuje v obstoječi park na planoti Štibuh. Tako pridemo na vrh planote Štibuh, kjer se navezujemo na obstoječi objekt šole. Na terenu se tako peš dostopi povežejo od Šolske ulice, pa do planote Štibuh.

Objekt v grobem delimo na šolski objekt in športno dvorano. Povezuje ju povezovalni hodniček v 1.N. , ki se nadaljuje do obstoječe šole na planoti Štibuh. Vsi trije objekti so tako povezani med seboj.

Prostore umeščamo jasno in funkcionalno. V kleti servisni prostori in večnamenski prostor s kuhinjo. V pritličju avla, s upravo in amfiteatersko predavalnico. V zgornjih dveh etažah pa učilnice s pomožnimi prostori. Vse etaže povezuje osrednje stopnišče ter odprti prostor – galerija.

Iz spodnjih etaž urejamo dobro povezanost navzven na zunanje ureditve. Iz zgornjih etaž se nam odpirajo privlačni pogledi na mesto in krajino.

Izbiramo ekološke in človeku prijazne materiale.