Vila – Portorož

Leto: 2010
vir: naročilo
tip objekta: stanovanjski
investitor: privat
lokacija: Portorož,  Slovenija
površina območja: 875 m2
površina objekta: 380 m2
etažnost: P+1
konstrukcija: AB skeletna z opečnatimi polnili
fasada: omet, naravni kamen
status: neizvedeno
avtor: Peter Rijavec univ. dipl. inž. arh.