Vrtec Mavrica – Brežice

leto: 2011
vir: javni natečaj
tip objekta: javni, otroški vrtec
investitor: Občina Brežice
lokacija: Brežice,  Slovenija
površina območja: 11.975 m2
površina objekta: 3.466 m2  (20 igralnic)
etažnost: P+1
konstrukcija: opečnata s AB vezmi
fasada: natur lesene letve, mineralni omet
avtorji: Peter Rijavec u.d.i.a.
strojne in elektro instalacije: Biro Petkovski d.o.o.
bioklimatska zasnova: doc. dr. Mitja Košir u.d.i.a.
vizualizacije: Urban Petranovič u.d.i.a.

Otroci imajo spontano veselje do življenja, sposobnost navdušenja in čudenja. Kar hlastajo po novih izkušnjah, druženju, igrah, aktivnostih, znanju in dogodivščinah.
Ponudimo jim torej čimveč: Novi vrtec Mavrica v Brežicah smo snovali s tem v mislih in zato izrazito bogato z: barvami, oblikami, svetlobo, prostori, zelenjem, ambienti, materiali, aktivnostmi, oblaki, mavricami, igrali, domišljijo, skrivnostmi, višinami, druženjem, naravo, svežino, jasnostjo, odprtostjo, okusom, sočnostjo…

Novi vrtec snujemo kot preplet raznolikih trakov.
– dva mavrična, igriva (prostori namenjeni otrokom, igralnice, dodatni prostori…)
– en resni (skupni prostori, gospodarski in upravni prostori)
– en odprti (odprta nadstrešnica, utrjeni tlak na igrišču)

Vrtec – različno v enem. Čimveč raznolikosti vkomponirano v celoto.
Pri prepletanju trakov nastanejo kvadranti, na katerih urejamo različne ambiente, dejavnosti. Na križanjih trakov se zgodijo posebni dogodki…

Urbanistična zasnova novega vrtca sledi programskemu konceptu prepletanja trakov in hkrati oblikam volumnov, gabaritov iz okolice. Kot glaven vzor pri oblikovanju volumnov objekta smo si  vzeli kar mogočen brežiški grad. Tako kot se trakti gradu razporejajo okrog grajskega dvorišča, se tudi trakti novega vrtca razpostavljajo v podobni, bogati maniri. Zdelo se nam je zanimivo, da bi se tako stara in specifična urbanistična zasnova, kot je grajska, lahko ponovila v nekem drugem času in z neko popolnoma drugačno vsebino. Grad dobi tako v neki daljni prihodnosti svoj lasten odsev, svojega brata dvojčka.