Vrtec v Ribnici

leto: 2010 – 2014
vir: javni natečaj, 1. nagrada
tip objekta: javni, otroški vrtec
investitor: Občina Ribnica
lokacija: Ribnica, Slovenija
površina območja: 14.972 m2
površina objekta: 4.946 m2  (20 igralnic)
etažnost: objekt vrtca: P, gospodarsko administrativni objekt: K+P+1
konstrukcija: objekt vrtca: jeklena skeletna z leseno podkonstrukcijo; gospodarsko administrativni objekt: AB skeletna
fasada: objekt vrtca: surove lesene letve, gospodarsko administrativni objekt:  mineralni omet + ozelenitev
status: zgrajeno
investicija: cca. 8 mio. Eurov
avtorji: Peter Rijavec u.d.i.a., Renato Rajnar u.d.i.a. , Bojan Mrežar u.d.i.a.
fotografija: Jorg Ceglar, Peter Rijavec

Kratek opis koncepta in objekta

V vrtcu naj se arhitektova igra s prostorom zlije z igro otroka.

Novi vrtec v Ribnici je z dvajsetimi igralnicami in površino 4.946 m2  največji v Sloveniji. V njem se igra in uči 400 otrok.

Objekt je lesen in nizkoenergijski.

Ko razmišljamo o prostoru vrtca v sodobnem svetu, menimo, da je predpogoj za uspešen razvoj otroka varen, topel prostor. Prostor, ki omogoča, da se otrok v miru in sproščeno spozna s svetom in družbo v kateri bo živel. Prvi občutek varnosti dobi otrok v maminem ali očetovem naročju, ko ga z rokami nežno objemata.

S tem dejstvom v mislih smo zasnovali novi vrtec v Ribnici. Prostore vrtca smo oblikovali, da tako kot dlani objemajo otroka, prostori vrtca objemajo igrišče na sredini, ter tvorijo varen topel prostor in ambient. Prostori prve starostne stopnje otroka skoraj povsem objamejo, medtem, ko je objem za otroke druge starostne stopnje manj zaprt in že nakazuje, da bo otrok, ko bo čas odkorakal v odprti širni svet.

Oblikovna zasnova 

Prostori za otroke so oblikovani izrazito igrivo, nadrobljeno, pozorno. Sledijo si drug ob drugem, pod različnimi koti. Skupaj tvorijo dva večja zaliva ali žepa, ki obdajata in oblikujeta kvaliteten ambient igrišča na sredini. Tako v tlorisu, kot tudi na fasadi in strehi, se arhitekturni elemeti med seboj srečujejo pod različnimi koti, na različne načine in skupaj ustvrjajo arhitekturno igro. Na ta način nam arhitektura nudi kar največ snovi za našo domišlijo. Hodnike smo oblikovali vzdolž lomljenih igralniških traktov, tako da so osvetljeni (s severno svetlobo) in obrnjeni v naravo. Hkrati s svojo spremenljivo širino služijo kot igralni prostor. Strop v notranjosti se prilagaja poteku strehe in tako ustvarja prostore z različnimi višinami. Nad garderobami in sanitarijami je strop nižji. Nad igralnico pa se strop zviša in prostor odpre. V najvišji del igralnice smo umestili montažni podest, ki dodatno popestri prostor. Hodnik se na lomih traktov še posebej razširi in ustvarja osrednji prostor. Del tal osrednjih prostorov se terasasto spusti in ustvarja teatralni ambient. Z daljšo stranico fasade se osrednji prostor odpira v park. Igra z nivojskimi tlemi se lahko na zunanji strani ponovi.
Tako v interierju kot v eksterierju ustvarjamo z oblikami, barvami, materiali, teksturami, svetobo … zelo bogat svet, ki naj otroku omogoči kar največ raznolikih izkušenj.